Adopce na dálku


"Náš" Isima Naisonzi


Poslední rok Isimova studia

27.08.2014

O prázdninách přišel dopis od našeho spolužáka z Ugandy. Úspěšně složil první část zkoušek na učňovské škole a míří do finiše. Všichni mu držíme palce, aby školu zdárně dokončil. Přečtěte si přiložený dopis. Rovněž zaslal fotografii, už je z něj velký kluk.

V hodinách angličtiny dávejte dohromady dopis, který mu zas pošleme my. Přiložíme i fotografie, jak vypadá prostředí na naší škole.

fotka - pdf (205 kB)   dopis - pdf (106 kB)

Z. Modráčková


Jdeme do finále!

11.12.2013

Před deseti lety přišly tehdejší deváté třídy s nápadem podporovat chudého černouška ve studiu. Většina chrasteckých školáků dobře ví, že umožnit někomu vzdělání ( pro něho nedostupné) je ten největší dar. Podařilo se jim to. Isima Naisonzi z Ugandy úspěšně pokračuje na učňovské škole a míří k výučnímu listu v oboru zedník. Jednou za rok posílá vysvědčení a fotografii, dvakrát za rok osobní dopis, který překládají deváťáci při hodinách angličtiny. Poslední dopis překládají právě teď v předvánočním čase a seznámí nás s novinkami v Isimově životě. Na to nejdůležitější vysvědčení, to výuční, netrpělivě čekáme a držíme palce.

Z. Modráčková


Z Chrasti do Kampaly

07.10.

Je to přibližně pět tisíc kilometrů. Na tuhle vzdálenost putují prostředky na Isimovo školné, které mu poskytujete. Blíží se projektový den Jak žijí děti ve světě. Deváťáci chystají hlášení, plakáty, překládají Isimův dopis a sestavují v angličtině odpověď. Doufáme, že se mu ve škole vede. V osobním životě je spokojený, přikládám úryvek jeho dopisu. Je to vaše zásluha, že žije šťastnější život školáka, než mnoho jeho vrstevníků v Ugandě. Posílá vám mnoho pozdravů a děkuje.

PDF - 65,8 kB

Z. Modráčková


Isima na ,,učňáku“

23.05.

V posledním dopisu zasílá mnoho pozdravů všem na naší škole. Studia mu jdou dobře. Učí se zacházet se zednickou lžicí a má hodně hodin praxe, budují školní stavbu. Hraje rád fotbal. Také je členem týmu St.Kiziko v tanci a zpěvu, jsou prý na prvním místě mezi středními školami.

Přikládáme jeho první vysvědčení a také jeho poslední fotku.

.

 

Z. Modráčková


DALŠÍ ROK ISIMOVA STUDIA ZAJIŠTĚN

11.11.

Na projektový den ,,JAK ŽIJÍ DĚTI VE SVĚTĚ“ plynule navázali letošní deváťáci s projektem Adopce na dálku. Jako každý rok připravili hlášení do školního rozhlasu, připravili letáčky do jednotlivých tříd, které připomínaly sbírku na Isimova studia. V týdnu od 29. 10. do 2. 11. obcházeli třídy a vybírali příspěvky na Isimova studia. Malé děti se dozvěděly nové informace o svém adoptivním spolužákovi v Ugandě. Učitelé vodili své třídy k panelům v hale školy, kde jsou veškeré informace o tomto projektu, Isimova vysvědčení, jeho fotografie, informace o ugandském školství.

Dobrá věc se podařila. Opět jsme od vás vybrali částku, která stačí na rok chlapcova studia. Uvidíme, jak se mu bude dařit na učňovské škole, kde získá kvalifikaci stavebního dělníka. Na rozdíl od jeho negramotných rodičů je pro Isimu vzdělání vstupenkou do nadějnějšího a snad lepšího života. Deváťáci mu budou psát dopis, dávejte případné dotazy k p. uč. Modráčkové, zakomponujeme je tam.

Zítra odneseme peníze pro Isimu na poštu a pošleme je. DĚKUJEME !!!!!

Z. Modráčková


Zedníkem v Africe?

11.11.

Letošní deváťáci, děvčata, kluci i učitelský sbor naší školy opět potvrdili pravidlo, že dobré skutky se mají konat nejen o Vánocích. Náš ugandský adoptovaný spolužák nastoupil do prvního ročníku učňovské školy a bude usilovat o kvalifikaci zedníka. Že nemá zrovna výborné školní výsledky, to můžete zjistit na nástěnce ve vestibulu školy. I tak ale máme radost, že jsme ho provedli základní školou a že ve studiu pokračuje. Píše nám pravidelně dvakrát do roka a doufáme, že se mu bude na ,,učňáku“ dařit. Částka, kterou posíláme, je 7 000,-Kč. To mu stačí na sešity, učebnice, boty a jedno jídlo denně ve škole. Informujte se o Isimových záležitostech na nástěnce v hale ZŠ. Máte-li chuť se Isimy na něco zeptat, dávejte lístečky s otázkami p. uč. Modráčkové. Před Vánocemi budeme posílat do Ugandy dopis. Podívejte se na stránky Adopce na dálku, je tam spousta zajímavých informací.

Z. Modráčková


Isima dokončil základní školu

27.06.

Po sedmi letech studia ukončil náš adoptivní spolužák základní školu. Složil závěrečné zkoušky. Jak sám píše, moc se mu nepovedly, a proto se bude učit další tři roky na technickém učilišti se zaměřením na stavební kurzy. Přikládáme jeho vysvědčení, kde stupnice hodnocení je od 1 do 9.

V Ugandě je školní rok rozdělen do tří trimestrů následovně:

konec ledna – konec dubna
konec května – polovina srpna
začátek září – začátek prosince

Mezi jednotlivými trimestry jsou přibližně měsíční prázdniny. Velké, zhruba dvouměsíční prázdniny mají pak studenti na přelomu roku v prosinci a v lednu.

Přestože je ugandské školství oficiálně bezplatné, v praxi si ho mnoho rodin nemůže dovolit kvůli výdajům, které ho provázejí ( povinná školní uniforma, sešity, obědy, poplatky za zkoušky atd.). Každá škola navíc může zavést různé jiné poplatky na pokrytí nutného provozu. Školy mají velmi různou úroveň. Vedle státních jsou tam školy zakládané církvemi či komunitami.

Mateřské školy nemají pevně dané osnovy, ale většinou děti připravují k dovednostem – čtení, psaní, kreslení, zpěv. Neznámkují, ale hodnotí malé děti barvami.

Základní školy se dělí na 1. a 2. stupeň (3 + 4 roky). Na konci 7. třídy děti skládají závěrečnou zkoušku, která je jednotná v celé zemi a je placená. Skládá se ze čtyř předmětů:

matematiky, angličtiny, společenských a přírodních věd (zahrnují i náboženství). Známkuje se v procentech, která se potom podle relativní obtížnosti textu převádějí na známky a následně na tzv. divisions. Výsledky jsou rozhodující pro přijetí na vybranou střední školu.

Střední školy mají opět dva stupně. První čtyři roky mají charakter gymnázia. Po jejich absolvování studenti skládají opět zpoplatněnou zkoušku. Během druhého stupně, který je hodně specializovaný, si studenti vybírají kombinaci čtyř předmětů a na konci studia opět skládají zkoušku, která rozhoduje o šanci studovat na univerzitě.

Učňovské školství je pro neúspěšné žáky, kam nastupují po základní škole, jestliže se jim nepovedly závěrečné zkoušky.

Mezi nejčastější obory studentů zařazených do programu Adopce na dálku patří: zedník, truhlář, automechanik, švadlena, kadeřnice, servírka.

Problémem ugandského školství je ubohá kvalita místních vesnických škol. Přeplněné třídy,

málo učitelů, učebnice jsou vzácností. Výsledkem je situace, kdy přečíst jednoduchý text, napsat krátké sdělení a spočítat jednoduchý příklad umí pouze každý desátý žák šesté třídy základní školy. Ugandské děti často memorují ve škole nesrozumitelný text a jsou také fyzicky trestány.

Máme proto důvod podporovat Isimu i na učňovské škole. Po vyučení má naději na lepší život a pracovní příležitosti.

Děkuji všem, kteří jste Isimu podporovali celých sedm let. Dokážeme to i nadále? Dovedeme ho až k výučnímu listu?

Z. Modráčková


Další rok studia

29.02.

Už sedmým rokem jsme zaslali 7000,- Kč na Isimova studia. Letos, ve školním roce 2011/2012 vybírali opět deváťáci a dokázali zajistit potřebnou částku, vybírali od prvních až do devátých tříd, nemalou měrou přispívají i učitelé. V tomto školním roce bude Isima skládat závěrečné zkoušky po základní škole. Podle výsledků pak nasměruje svůj další život.

Moc mu přejeme možnost dalšího studia a držíme mu palce. Podívejte se na jeho poslední dopis.

Z. Modráčková

(PDF - 76,2 kB)


SPOLEČNĚ TO JDE

02.10.2011

Více než 115 milionů dětí na celém světě nemá přístup ani k základnímu vzdělání. Program Adopce na dálku pomáhá právě těmto dětem. Během svého sedmnáctiletého působení zpřístupnil vzdělání již víc než 25 tisícům dětem. Společně totiž můžeme jejich životy změnit.

Naše škola je v tomto projektu zapojena už sedmým rokem. V roce 2004 naše tehdejší deváťáky v adventním čase napadlo, že je dobré dělat "dobré" skutky nejen o Vánocích. Myšlenka adoptovat malého černouška z rozvojové země a dát mu šanci na lepší život tím, že mu dopřejeme vzdělání, všechny oslovila. Už tehdy jsme věděli, že je to úkol nelehký, že za pár let budou na škole nové ročníky dětí, že vybrat potřebnou částku na školné nebude snadné. Ale povedlo se, SPOLEČNĚ TO JDE. Z malého roztomilého černouška, kterého si nejstarší děti naší školy předávají, vyrostl velký kluk.

Isima pochází z nejchudších vrstev rozvojové země Ugandy. Dvakrát do roka nám posílá dopis a opis svého vysvědčení, také fotografii. Vidíme tak, jak se mu ve škole vede. Veškerá dokumentace je vystavena na nástěnkách ve vestibulu u sportovní haly.

Program Adopce na dálku je i přes svoji adresnost především projektem rozvojovým. Jeho hlavním cílem je umožnit znevýhodněným dětem vzdělání a zároveň při tom nepřímo podpořit rodinu, komunitu a oblast, v níž dítě žije.

Co víme o Isimovi?

Jeho rodným jazykem je lugandština, ve škole se učí anglicky, je muslim. Když mu bylo šest let, chtěl být vojákem. Rád hraje fotbal, ale radši chytá v bráně, na útočníka je prý málo průbojný. Rád zpívá a nerad si češe vlasy. Jeho rodina žije v Busagazi na pobřeží Viktoriina jezera, nechává se najímat na cizí pole, jsou negramotní. Bydlí v domku z hlíny a trávy.

V roce 2007 posílá Isima tento dopis (překlad z hodin angličtiny).

Naše odpověď:

Sedm let uteklo jako voda a náš Isima se v šestém ročníku učil s takovými výsledky.

Jeho zatím poslední dopis.

V letošním roce čekají Isimu náročné závěrečné zkoušky. Pak má možnost vyučit se nějakému učňovskému oboru nebo dále studovat na střední škole. Na jeho poslední školní rok na základní škole jsme při projektovém dnu ,, Jak žijí děti ve světě“ vybrali dostatečnou sumu. Doklady o sbírce jsou doloženy za všechny roky v ředitelně školy. Přejeme Isimovi hodně úspěchů při závěrečných zkouškách a také hodně zdraví ( v Ugandě je nejvyšší úmrtnost v Africe na  malárii a na AIDS).

Na výsledcích celostátních testů bude záviset další Isimovo studium a zároveň celá jeho životní dráha. Šanci na lepší život získal díky vám, kteří děláte dobré skutky nejen o Vánocích.

Mgr. Zdeňka Modráčková


Náš Isima Naisonzi - spolužák, kterému žáci naší školy sponzorují vzdělání

Letos již třetím rokem se naše škola účastní projektu Adopce na dálku a sponzoruje tím vzdělání africkému chlapci z Ugandy Isimovi Naisonzimu. Děti z deváté třídy udržují s Isimou pravidelný písemný styk prostřednictvím angličtiny a žáci se tak dozvídají o mnohdy tristních podmínkách ve školách třetího světa. Charita pravidelně posílá vysvědčení a informace o chlapcových zájmech i zdraví. Děti a učitelé naší školy mezi sebou každým rokem vyberou a Isimovi zašlou částku 7.000 Kč. Z těchto peněz je hrazeno školné, které je v Ugandě povinné, jedno jídlo denně, sešity a tužky, školní uniforma, obuv a základní hygienické potřeby a léky. V Ugandě je lékařská péče vzdálená mnoho set kilometrů a děti jsou zde trpí stejnými nemocemi jako u nás. V případě, že nějaké peníze zbudou, jsou dětem poskytovány moskytiéry nebo deky.

Název:

Adopce na dálku

Realizace:

každý rok, žáci 9. ročníku a jejich třídní učitelé, přispívají všichni žáci a pedagogové

Typ projektu:

 • Navrhovatel: kombinace žákovského a uměle připraveného projektu

 • Účel: vybrat částku na adopci, směřování k rozvíjení sociálních dovedností

 • Informační zdroj: Volný

 • Délka: střednědobý s přesahem do budoucnosti

 • Prostředí: školní

 • Počet zúčastněných: celoškolní

 • Způsob organizace: vícepředmětový

Výstup:

 • adopce dítěte,
 • nástěnka,
 • článek do školního časopisu,
 • do místního tisku

Předpokládané cíle:

Žáci vyhledávají informace, roztřídí a analyzují informace o adopci, o zemi, kde dítě k adopci žije. Sestavují dopis pro adoptované dítě a překládají  jej do AJ, naplánují způsob získání fin. prostředků. Uvědomí si rozdílnost životních podmínek a podmínek pro vzdělávání, splní stanovené cíle. Vytvoří nástěnku o zemi, kde adoptované dítě žije, vytvoří plakáty do tříd pro motivaci k výběru peněz, spolupracují při práci ve skupinách, zvládají komunikaci na dané téma, při komunikaci ve skupině se shodnou na jednom řešení.

Předpokládané činnosti:

 • vytvoření prezentace

 • plakátů a nástěnky

 • psaní dopisů, překlad do AJ

 • společné foto a prezentace školy

 • získání peněz na adopci

Organizace:

skupinová práce

Předpokládané metody:

 • rozhovor,
 • diskuze,
 • práce s textem,
 • encyklopediemi,
 • PC,
 • výtvarné techniky,
 • řešení problémů

Předpokládané pomůcky:

 • knihy,
 • encyklopedie,
 • mapy,
 • psací potřeby,
 • lepidlo,
 • barvy,
 • dopisní papíry,
 • digitální fotoaparát,
 • počítač s internetem, 
 • tiskárna

Způsob prezentace projektu:

 • článek v místním a školním časopisu,
 • nástěnka na chodbě školy

Způsob hodnocení:

v rámci jednotlivých tříd s třídními učiteli při třídnických hodinách, v rámci celé školy hlášení žáků 9. ročníku do školního rozhlasu